Openstellen kerkgebouw (3)

Zondag 5 juli zijn we gestart met een ruimere openstelling van het kerkgebouw. Per kerkdienst worden ruim 80 kerkgangers uitgenodigd de erediensten te bezoeken. U kunt zich daarvoor opgeven via het aanmeldformulier op deze site. Fijn dat al zoveel gemeenteleden dat hebben willen/kunnen doen.

Het is goed om weer met een deel van de gemeente fysiek in de kerk te kunnen zijn. Dit is toch de plaats waar we elkaar ontmoeten, samen onder het Woord zijn. Laten we beseffen dat veel mensen wereldwijd niet of nauwelijks in die gelegenheid zijn.

Wat een lastig punt bleef is dat zingen in een kerkgebouw nog werd afgeraden door het RIVM en de PKN. De laatste weken is in dat advies wat ontwikkeling gekomen, onder andere door het advies van de werkgroep Zingen in de kerk. De PKN geeft nu (sinds woensdag 8 juli) aan dat het onder bepaalde voorwaarden wel verantwoord is om te zingen. Belangrijk zijn dan volume en ventilatie van het kerkgebouw en de tijdsduur van het zingen. Aan de eerste twee voorwaarden voldoet ons kerkgebouw, de tijdsduur van het zingen kun je beperken.

Op basis van het positief advies van de kerkrentmeesters heeft de kerkenraad besloten met ingang van 12 juli te gaan zingen tijdens de erediensten.

Geplaatst op 11 July 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen