Verslag bijeenkomst 55+

20 maart 2024 in Vita Nova

In de middag van 20 maart was de benedenzaal van Vita Nova in Sommelsdijk vol bezet. Wat was er aan de hand, de 55 plus kwam bijeen. Er waren ruim zestig 55 plussers uit de gemeente Sommelsdijk en Middelharnis aanwezig. De gemiddelde leeftijd lag vermoedelijk wel rond de 70 jaar, dus jonge ouderen: sluit je alsnog aan bij deze mooie groep. Deze middag had een speciaal doel, want er zou een high tea worden geserveerd. Dat kon je bij binnenkomst gelijk zien. De tafels waren vrolijk gedekt met mooie kop en schotels en gezellige theepotten. De zaal was al vroeg vol, het was een drukte van jewelste. Nieuwtjes werden uitgewisseld, zo was je weer op de hoogte van het wel en wee van Sommerdiek en Menheerse. Oude verhalen werden (voor de zoveelste keer) opgedist. Heb jij daar vroeger ook gewerkt, ken je die en die nog. Oh ja, we kennen elkaar al vanaf dat werk, of die school, of die reis.

Janneke Louws begon de bijeenkomst met welkom heten en met een praktische uitleg van het programma: Hoe vliegen we (letterlijk en figuurlijk) de high tea aan, wanneer de meditatie, de  film en wanneer de pauzes. En niet te vergeten de collecte aan het eind van de middag voor het goede doel en dat was deze middag Woord en Daad.

Daarna kreeg dominee Vastenhoud de gelegenheid voor zijn opening met zingen, gebed en  meditatie. Hij verraste de zaal door te beginnen met het laten zien van een kruiswoordpuzzel. Gelukkig hoefden we die niet zelf op te lossen en werd het snel duidelijk wat hij hiermee wou zeggen. Het ging over de kruiswoorden van Jezus aan het Kruis. En een van de kruiswoorden is “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. En over die vergeving ging het. Vergeven heeft een veel diepere lading dan even sorry zeggen. Vergeven in de Bijbel gaat nog veel breder. In Psalm 103 vers 8 staat niet voor niets: “De Heere is barmhartig en genadig, geduldig (lankmoedig) en rijk aan goedertierenheid”. Daarom kon Jezus die woorden spreken. Hij ziet het hart der mensen aan.

55+  HighteaNa de meditatie was er een korte pauze. En gingen we aan de slag met de high tea. De dames van de organisatie hadden dat goed voor elkaar. We begonnen met de hartige hapjes. En we mochten van de tafel nemen, wat we wilden. Het werd verrassend stil in de zaal, want iedereen zat uitgebreid de hapjes te nuttigen. En dan lukt praten even wat minder.

Daarna weer een korte pauze en werd er gestart met de film van het reisje van vorig jaar. Een rondvaart door de Biesbosch en een bezoek aan een klompenmuseum. De muziek achter de film werd zachtjes gezet en Janneke voorzag de film van mondelinge uitleg. Dat was wel leuk, want zo werden memorabele momenten extra aangestipt. De zaal vulde dat zelf aan met: oh weet je nog, daar heb je die en die, etc. Dat leverde bij sommige momenten de nodige hilariteit op.

55+  HighteaInmiddels kregen we weer honger, en mochten we starten met het tweede gedeelte van de high tea. Deze keer de zoete hapjes. Van al het lekkers lag er voor iedereen wat. Dus werd er wel goed gekeken of iedereen zich daaraan hield. ­čśŐ Inmiddels verstomden de gesprekken niet. Hoe is het met jou? Ik heb mijn rijbewijs weer verlengd, dat heb je zo boven de 75 jaar. Ook deze hapjes gingen er goed in.

Aan het eind van de middag was er nog een kort moment om bij te praten en werd er gecollecteerd voor het goede doel. Deze collecte bracht ruim 180 euro op.

Op verschillende momenten tijdens deze middag zongen we liederen uit het Psalmboek. Jan Melaard, een bekende organist uit de gemeente Middelharnis, verzorgde de muzikale begeleiding zodat we niet a capella hoefden te zingen.

Na de sluiting door ds Vastenhoud kwam er nog een verrassende mededeling: Het reisje, gepland op 15 mei a.s., gaat naar het Brabantse land. Een asperge- en wijnboerderij in Etten-Leur en het Schoenenmuseum in Waalwijk gaan bezocht worden.

Al met al een waardevolle middag voor de doelgroep die in Vita Nova aanwezig was. Met dank aan de leiding van de 55 plus, Basti, Dia, Janneke en Leny. Deze dames steken veel energie en werk in deze middagen. Dat dit ook wordt gewaardeerd werd duidelijk gemaakt met een groot applaus.

Piet Robijn

Geplaatst op 18 April 2024

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen