Predikant

Graag hou ik de (kerk)deur voor u open!

Ik ben dominee J.C. (Hans) Breugem. Samen met mijn vrouw en 8 kinderen woon ik in de pastorie aan de Koninginnelaan 24 in Sommelsdijk. Sinds 6 mei 2012 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente in Sommelsdijk.

Op latere leeftijd ben ik dominee geworden, vanaf 2007 in Goudswaard en nu dus in Sommelsdijk. Voordat ik predikant werd was ik meerdere jaren als adviseur en projectleider werkzaam bij het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam.

Het gewone dagelijkse leven ken ik van binnenuit. Als predikant kan en wil ik nu eenmaal geen studeerkamergeleerde zijn. Mijn drive is dan ook om de boodschap van het al zo oude en gezaghebbende Woord van God te verkondigen in de tijd en taal van nu.

Die boodschap mag u niet missen, daarom hou ik graag de deur van de kerk voor u open! De centrale plaats voor het gemeenteleven, elke zondag om 10:00u en 18:00u bent u daar van harte welkom! In het midden van de gemeente klinkt het evangelie met als kern: ‘want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Een dominee werkt niet alleen op zondag. Elke dag is gevuld met voorbereidingen, bezoeken en het leiding geven aan allerlei activiteiten zoals catechese en bijbelkring. Wilt u mij persoonlijk spreken? Maak dan gebruik van het contactformulier of van onderstaande adresgegevens:

Koninginnelaan 24
3245XL Sommelsdijk
Tel. (0187) 482391
Mobiel: (06) 58942571

 

Predikantenlijst sinds 1573


Contactformulier

Naam:
Telefoonnr:
E-mailadres:
Opmerking:
 

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen