Helpende handen

In onze gemeente is het goed om te zien hoe we elkaar bijstaan en helpen op de momenten waarop dat nodig is. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt: Zorgen voor onze naaste. We voelen ons in geloof verbonden en willen daar waar dat nodig en mogelijk is elkaar de helpende hand bieden.

Mocht u om wat voor reden dan ook hulp kunnen gebruiken of kent u iemand die hulp kan gebruiken maar het lastig vindt om die hulp te vragen dan mag u contact opnemen met één van de vrijwilligerscoördinatoren. Zij zijn te bereiken via e-mail op helpendehanden@hervormdsommelsdijk.nl of telefonisch via 06 18836920. We zien uw en jouw reactie graag tegemoet.

We zijn dankbaar voor alle initiatieven en alles wat er al gedaan wordt en willen dit met de helpende handen een centrale plaats geven in ons gemeente-zijn. Dat het zichtbaar en duidelijk is voor iedereen waar je terecht kunt om hulp te geven en te ontvangen.

De coördinatoren zorgen ervoor dat de hulpvrager en de hulpgever bij elkaar worden gebracht.  Zoals u zult begrijpen zijn we blijvend op zoek naar veel vrijwilligers, jong en oud. Iedereen mag zich voor verschillende diensten aanmelden, iets waar je goed in bent en plezier in hebt.

Als veel mensen zich aanmelden, is het werk te verdelen en komt het niet neer op een enkeling die veel moet, maar velen die een enkele keer mogen. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden om u aan te melden als vrijwilliger. Dit formulier kunt u per e-mail sturen naar helpendehanden@hervormdsommelsdijk.nl of inleveren bij één van de coördinatoren.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, alleen met personen gedeeld waarvoor dat nodig is en alleen gebruikt in het kader van het bij elkaar brengen van hulpvraag en -aanbod.

Met vriendelijke groet,
Helpende handen

Namens de diaconie
Jeroen Maliepaard
helpendehanden@hervormdsommelsdijk.nl 

Vrijwilligers coördinatoren
Gerdien Kamp (Klampenmeet 1)
Annemieke Voorwinden (Wilgenlaan 2, Middelharnis)
Mirjam Struijk (Ed Hoornikpad 12)
Aleida Verhage (Voorstraat 28)

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen