HGS Plaatselijke regeling

In de ordinanties voor de Protestantse Kerk in Nederland wordt op diverse plaatsen bepaald, dat de kerkenraad van een gemeente binnen de kaders van de kerkorde zelf zaken mag regelen. In de kerkelijke praktijk wordt hiervoor het begrip ‘plaatselijke regeling’ gebruikt. Alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland worden geacht er één te hebben.
Met het oog daarop is ook voor onze Hervormde gemeente van Sommelsdijk een plaatselijke regeling opgesteld. Deze regeling is een uitwerking van wat in de kerkorde en de ordinanties is vastgelegd en is onderdeel van het beleidsplan. We sluiten in deze regeling aan bij het Convenant van Alblasserdam waarin verwoord is op welke wijze wij als gemeente onze plek binnen de Protestantse Kerk in Nederland willen innemen.
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 19 september 2022 en is vanaf die datum geldig.

HGS plaatselijke regeling

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen