HGS Jeugdbeleidsplan 2023-2027

We zijn een gemeente, die gezegend is met veel jeugd. Dit schept een verantwoordelijkheid om ze bij de gemeente te houden door onderwijs in de leer, aandacht in de prediking en het tijdig signaleren wanneer ze van de gemeente dreigen te vervreemden. Tegelijkertijd kunnen ze ook voluit worden ingeschakeld bij activiteiten, wat de betrokkenheid verhoogt.

In het jeugdwerk gaat het erom dat jongeren burgers zijn of worden van het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. De activiteiten binnen het jeugdwerk moeten eraan bijdragen dat de jongeren een sterke(re) relatie krijgen met de Heere Jezus Christus, met elkaar en ook met ouderen van de gemeente. Deze jongeren dienen zich te kenmerken door God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf (zie Markus 12 vers 30-31).

Het jeugdwerk dient de jongeren te inspireren met de inhoud van het evangelie van onze Heere Jezus Christus en dit relevant te laten zijn in hun leefwereld zodat zij op een getuigende manier hun plaats leren innemen in kerk en maatschappij.

Van belang voor het goed functioneren van het jeugdwerk is dat ook de leidinggevenden een levende relatie met onze Heere Jezus Christus hebben en zich ook onderling verbonden weten. Er moet ruimte worden gemaakt voor zowel persoonlijke momenten van bezinning als momenten waarop we als leidinggevenden met elkaar in gebed gaan voor onze jongeren en ons samen bezinnen op Gods Woord.

HGS Jeugdbeleidsplan 2023-2027

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen