{

Dagelijks woord

Een spotter houdt niet van wie hem terechtwijst, naar wijzen gaat hij niet. -- Spreuken 15:12

}

Welkom op de site van Hervormd Sommelsdijk

Vanaf 9 maart 2022 staan de erediensten weer open zonder corona-beperkingen. De erediensten zijn ook live te volgen via kerkradio en internet.
We weten niet wat de toekomst brengen zal. En omdat het coronavirus nog altijd ‘onder ons’ is, blijft voorzichtigheid geboden. Het is onze wens en ons gebed dat we elkaar als leden van de Hervormde gemeente van Sommelsdijk wekelijks weer getrouw rondom Woord en sacramenten in de kerk zullen ontmoeten. De Koning van de kerk, onze Heere Jezus Christus, is onze eer en liefde méér dan waard. En het zal voor ons allen, als gemeente en persoonlijk,
tot zegen zijn.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’ (Hebreeën 10:23-25) 


Wij vragen of u voor de collecten gebruik wilt maken van de Collectenknop of de app Appostel.

collectezak

Collecten zondag 22 mei 2022

1. Diaconie

2. Kerk: Onderhoud kerkgebouw

3. Kerk: Instandhouding erediensten

QR code collecten

Het laatste nieuws

Alle nieuws

In beeld

In beeld

Alle foto's

Ontbijtactie 18 juni

Ontbijtactie 18 juni

Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie een ontbijtactie. U kunt een ontbijtje bestellen, dat op zaterdag 18 juni thuisbezorgd zal worden.

Lees meer

Psalm van de maand

Psalm van de maand

Lees meer

Helpende handen

Helpende handen

In onze gemeente is het goed om te zien hoe we elkaar bijstaan en helpen op de momenten waarop dat nodig is. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt: Zorgen voor onze naaste. Dat wordt ook weer benadrukt in de corona-crisis. We voelen ons in geloof verbonden en willen daar waar dat nodig en mogelijk is elkaar de helpende hand bieden.

Lees meer

Oproep noodhulp Oekraïne

Oproep noodhulp Oekraïne

Lees meer

Willem en Joanne

Willem en Joanne

zijn uitgezonden om in de medische hulpverlening een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen. Lees de nieuwsbrief en meer informatie op hun weblog: www.gzb.nl/congo

Lees meer

 
  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen