{

Dagelijks woord

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. -- Efeziers 1:17-19

}

Welkom op de site van Hervormd Sommelsdijk

We leven in bijzondere tijden nu Corona de wereld domineert. Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar de Corona-berichtgeving hieronder. Door de maatregelen van de overheid kunnen we momenteel niet als gemeente bijeen komen. De erediensten zijn live te volgen via kerkradio en internet. Mooi dat we toch op hetzelfde moment met elkaar verbonden kunnen zijn, er afkondigingen gedaan kunnen worden om u als gemeente op de hoogte te houden en er gebeden kan worden voor actuele zaken. Laten we in deze moeilijke situatie niet op onszelf vertrouwen maar onze afhankelijkheid belijden aan de Heere en ons laten leiden door de Geest van God zodat wij Zijn kinderen genoemd mogen worden. (Rom. 8)

Wij vragen of u voor de collecten gebruik wilt maken van de Collectenknop. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.


collectezak

Collecten zondag 31 mei 2020 (1e Pinksterdag) Collecten maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
1. Diaconie: GZB Pinkstercoll. (groei kerk op Cuba) 1. Diaconie: GZB Pinkstercoll. (groei op Cuba)
2. Kerk: Pastoraat 2. Kerk: Pastoriefonds
3. Kerk: Instandhouding erediensten 3. Kerk: Instandhouding erediensten

Het laatste nieuws

Alle nieuws

In beeld

In beeld

Alle foto's

Openstellen kerkgebouw

Openstellen kerkgebouw

Vanaf 1 juni mogen er tijdens de kerkdiensten maximaal 30 mensen aanwezig zijn in ons kerkgebouw. Vanaf 1 juli is er ruimte voor ongeveer 75 personen.

Lees meer

Ontbijtactie 20 juni

Ontbijtactie 20 juni

Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie een ontbijtactie. U kunt een ontbijtje bestellen, dat op zaterdag 20 juni thuisbezorgd zal worden.

Lees meer

Voor de kinderen

Voor de kinderen

Lees meer

Corona

Corona

Hier vindt u de actuele Corona-berichtgeving wat betreft onze gemeente

Lees meer

Webwinkel

Webwinkel

In onze webwinkel kunt u o.a. collectebonnen bestellen en giften overmaken!

Lees meer

Willem en Joanne

Willem en Joanne

zijn uitgezonden om in de medische hulpverlening een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen. Lees de nieuwsbrief en meer informatie op hun weblog: www.gzb.nl/congo

Lees meer

 
  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen