{

Dagelijks woord

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen. -- Marcus 10:13-16

}

Welkom op de site van Hervormd Sommelsdijk

We leven in bijzondere tijden nu Corona de wereld domineert. Inmiddels zijn door vaccinatie de aantallen opnamen IC, ziekenhuis en besmettingen naar beneden aan het gaan. We volgen als kerk de maatregelen van de overheid en kunnen/willen daarom als gemeente beperkt bijeenkomen. Eind februari 2021 konden we weer met 30 kerkgangers naar de kerk, vanaf begin mei 2021 met 60 kerkgangers. De erediensten zijn ook live te volgen via kerkradio en internet. Mooi dat we toch op hetzelfde moment met elkaar verbonden kunnen zijn, er afkondigingen gedaan kunnen worden om u als gemeente op de hoogte te houden en er gebeden kan worden voor actuele zaken. Laten we in deze moeilijke situatie niet op onszelf vertrouwen maar onze afhankelijkheid belijden aan de Heere en ons laten leiden door de Geest van God zodat wij Zijn kinderen genoemd mogen worden. (Rom. 8)


Wij vragen of u voor de collecten gebruik wilt maken van de Collectenknop of de app Appostel. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

collectezak

Collecten zondag 20 juni 2021

1. Diaconie: Project 10 27 (Centraal Azië, medische hulp voor kwetsbare mensen)
2. Kerk: Onderhoud kerkgebouw
3. Kerk: Instandhouding erediensten

QR code collecten

Het laatste nieuws

Alle nieuws

In beeld

In beeld

Alle foto's

Alternatieve gemeentedag

Alternatieve gemeentedag

 

Lees meer

Vragen bij de preek

Vragen bij de preek

Lees meer

Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Aanmelden bijwonen kerkdiensten

Lees meer

Psalm van de maand

Psalm van de maand

Lees meer

Gebruik Vita Nova

Gebruik Vita Nova

Bericht over verruiming van mogelijkheden in Vita Nova.

Lees meer

Ichthus nieuwsflits

Ichthus nieuwsflits

van deze maand!

Lees meer

Helpende handen

Helpende handen

In onze gemeente is het goed om te zien hoe we elkaar bijstaan en helpen op de momenten waarop dat nodig is. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt: Zorgen voor onze naaste. Dat wordt ook weer benadrukt in de corona-crisis. We voelen ons in geloof verbonden en willen daar waar dat nodig en mogelijk is elkaar de helpende hand bieden.

Lees meer

Willem en Joanne

Willem en Joanne

zijn uitgezonden om in de medische hulpverlening een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen. Lees de nieuwsbrief en meer informatie op hun weblog: www.gzb.nl/congo

Lees meer

 
  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen