{

Dagelijks woord

Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. -- Openbaring 1:4-6

}

Welkom op de site van Hervormd Sommelsdijk

De erediensten zijn ook live te volgen via kerkradio en internet.

 Het is onze wens en ons gebed dat we elkaar als leden van de Hervormde gemeente van Sommelsdijk wekelijks weer getrouw rondom Woord en sacramenten in de kerk zullen ontmoeten. De Koning van de kerk, onze Heere Jezus Christus, is onze eer en liefde méér dan waard. En het zal voor ons allen, als gemeente en persoonlijk,
tot zegen zijn.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.’ (Hebreeën 10:23-25) 


Wij vragen of u voor de collecten gebruik wilt maken van de Collectenknop of de app Appostel.

collectezak

Collecten zondag 14 april 2024

1. Diaconie: Dorcas

2. Kerk: Pastoraat

3. Kerk: Instandhouding erediensten

QR code collecten

Het laatste nieuws

Alle nieuws

In beeld

In beeld

Alle foto's

Uitnodiging vrijwilligersavond

Uitnodiging vrijwilligersavond

Lees meer

Heel Hervormd Sommelsdijk bakt

Heel Hervormd Sommelsdijk bakt

Doet u mee?

Lees meer

Lied van de maand

Lied van de maand

Lees meer

Welkom in de kerk van Sommelsdijk

Welkom in de kerk van Sommelsdijk

Lees meer

Helpende handen

Helpende handen

In onze gemeente is het goed om te zien hoe we elkaar bijstaan en helpen op de momenten waarop dat nodig is. Dit is ook wat Jezus van ons vraagt: Zorgen voor onze naaste. Dat wordt ook weer benadrukt in de corona-crisis. We voelen ons in geloof verbonden en willen daar waar dat nodig en mogelijk is elkaar de helpende hand bieden.

Lees meer

Misolo-school in Malawi

Misolo-school in Malawi

Lees meer

 
*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen