Collecterooster 2024

Het is mogelijk om via de bankrekeningnummers van de kerk een bijdrage te storten voor een collecte. Dat kan voor een gewone collecte, maar denk ook aan extra collecten als biddag, dankdag, GZB en noodhulpcollecten.

Diaconie:   College van diakenen:    NL89 RABO 0342 0607 08
Kerk:   College van kerkrentmeesters: NL75 INGB 0000 6224 77

Betalen kan op meerdere manieren. Dat kan nog via een overschrijvingsformulier of via internetbankieren. U kunt ook met de app Dorpskerk Appostel op uw smartphone of tablet betalen.

Voor meer informatie kijkt u op  https://donkeymobile.com  en op onze website

Met dank voor uw gaven!

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen