Zending verbindt

gzb God werkt in mensen en door mensen

Daan van der Kraan, zendingswerker van de GZB in Namibië, is docent aan een theologische opleiding. Aan het begin van het studiejaar vroeg hij aan de studenten in zijn mentorgroepje hoe ze tot geloof zijn gekomen en hoe ze zich geroepen weten voor werk in Gods Koninkrijk:

“Twee studenten vertelden hoe ze al vroeg in hun leven tot geloof waren gekomen en zich geroepen voelden om predikant te worden. Eén van hen, een oudere man, is al langere tijd betrokken bij evangeliseren en het planten van nieuwe kerken. De andere student vertelde hoe hij juist zijn roeping negeerde. Zijn vader was al predikant - hij was nu niet nodig, vond hij. Maar toen zijn vader stierf riep God hem weer. En nu geniet hij met volle teugen van zijn theologische studie, en voelt hij zich verdiept en verstevigt in zijn geloof. Twee andere studenten vertelden hoe ze in een niet-christelijke omgeving groot werden. De één ging nooit naar de kerk en ging ’feestend’ door het leven.

De ander ging af en toe naar de kerk, maar kwam uit een omgeving waar voorouderverering nog sterk aanwezig is. Allebei werden ze echter aangesproken door een preek in een dienst die ze bijwoonden. En daardoor kwamen ze tot geloof.

We zaten gewoon in mijn kantoortje, terwijl we de verhalen van hoe God in ons leven werkte vertelden. Het was helemaal geen spectaculair moment. Maar door naar deze verhalen te luisteren werd ik weer bemoedigd. De Heere God gaat door met Zijn werk, in mensen en door mensen.”

Zie voor meer informatie over het werk van Daan en Judith van der Kraan in Namibië: www.gzb.nl/daanenjudith.

Geplaatst op 14 May 2019

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen