Goed nieuws voor DMW Goeree-Overflakkee!

 

schuilplaatsDiaconaal Maatschappelijk Werkvluchtheuvel

Goeree-Overflakkee

 

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) biedt al sinds eind 2017 psychosociale hulp op Goeree-Overflakkee aan. Het initiatief is destijds vanuit de kerken gestart om professionele hulp bij allerlei psychische problemen, levensvragen en relatieproblemen dichter bij de mensen op Goeree-Overflakkee te brengen. Stichting Schuilplaats en De Vluchtheuvel bieden deze hulp vanuit een christelijke levensbeschouwing en op locatie. Dat er behoefte aan is, blijkt uit de cijfers: het aantal hulpvragen is in 2019 met 15% is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor en met de cliënten werden meer dan 250 gesprekken gevoerd, een toename van ongeveer 35% ten opzichte van 2018.

Vanaf het begin wordt het Diaconaal Maatschappelijk Werk financieel ondersteund door de kerken zodat de eigen bijdrage voor cliënten betaalbaar en de hulpverlening toegankelijk is. Momenteel zijn er 16 kerkelijke gemeenten op Goeree-Overflakkee aangesloten bij het project en zij betalen per belijdend lid een bijdrage om de kosten te financieren. Dit was voor de eerste jaren een goede oplossing, maar is voor de langere termijn niet houdbaar vanwege de stijgende zorgkosten. Dat zou betekenen dat de kosten voor de deelnemende kerken behoorlijk zouden stijgen. Er zijn in het voorjaar gesprekken gevoerd met de burgerlijke gemeente van Goeree-Overflakkee. We zijn dankbaar dat de burgerlijke gemeente het belang van DMW voor haar inwoners onderkent. Het gevolg is dat de burgerlijke gemeente de komende jaren financiën ter beschikking stelt om het werk van DMW uit te kunnen blijven voeren. Daartoe is met Stichting Schuilplaats (samen met De Vluchtheuvel) een overeenkomst gesloten. De deelnemende kerken blijven betrokken via de reeds bestaande werkgroep en zij onderhouden structureel contact met de gemeente. Op deze wijze kan het Diaconaal Maatschappelijk Werk de steun en hulpverlening continueren in de nabije toekomst.

Door de ter beschikking gestelde financiën van de burgerlijke gemeente, is het mogelijk om de hulpverlening aan te bieden zonder eigen bijdrage. Dat betekent dat vanaf 1 juni jl. de hulpverlening van DMW Goeree-Overflakkee kosteloos is voor cliënten. 

De hulpverlening van DMW gaat dus door! Ook in deze tijd waarin iedereen moet wennen aan een nieuwe situatie met betrekking tot de coronamaatregelen. Mocht u, juist in deze tijd, behoefte hebben aan hulp of ondersteuning, dan kunt u daarvoor terecht bij DMW Goeree-Overflakkee. Dat kan via de telefoon: 0113 - 21 30 98 (De Vluchtheuvel) of 0318 - 54 78 70 (Schuilplaats). Contact­infor­matie en informatie over aanmelden zijn ook te vinden op de websites van beide organisaties: www.stichtingdevluchtheuvel.nl of www.stichtingschuilplaats.nl.

Geplaatst op 9 September 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen