Energiebesparingen Kerk/Vita Nova

Beste gemeenteleden,

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over de situatie rondom verlichting en verwarming van de kerk en Vita Nova. We hebben u ook gevraagd ons aandachtspunten of tips mee te geven. Dank aan degenen die mondeling of per mail hebben gereageerd.

Verlichting in de kerk
Gelukkig was de verlichting grotendeels al omgezet naar LED verlichting. Daarmee was het elektriciteitsverbruik al met 30-40 procent gedaald. De rij lampen in het midden van de kerk wordt tijdelijk niet aangezet. De gasontladingslampen (grootverbruikers van stroom) in de noord- en zuidkapel worden ook niet aangezet. De ervaring is, gelet op de omstandigheden, dat de verlichting in de kerk nu voldoende is.

Verwarming in de kerk
De verwarmingsinstallatie kan op afstand door de beheerder en/of de kosters worden aangezet. De thermostaat staat nu doordeweeks op 13 graden Celsius. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de thermostaat hoger gezet. Bij de aanvang van de kerkdiensten is het dan 16 graden Celsius in de kerk. Door de afgifte van lichaamswarmte loopt de temperatuur op naar 18-20 graden Celsius. Dicht bij de nooddeuren en de ramen is het wel kouder dan in het midden van de kerk.
In onderzoek is, onder andere met dienst Rijksmonumenten, welke isolatiemaatregelen er mogelijk zijn.

Reacties uit de gemeente
Er waren vragen of deze lage temperatuur nadelige gevolgen heeft voor het orgel. Terechte vraag, maar het is juist zo dat orgels in een historisch kerkgebouw als de onze gebaat zijn bij temperaturen tussen de 10 en 15 graden Celsius.
Een suggestie is binnengekomen om de avonddiensten te vervroegen naar eind van de middag. Daar wordt niet voor gekozen. Het opwarmen van de kerk voor de avonddienst kost relatief weinig extra m3 gas. De kosten daarvan wegen niet op tegen het nadeel van het aanpassen van de gebruikelijke kerktijden.
Ook was er de suggestie de deur van de Noordkapel bij het uitgaan van de kerkdienst niet te gebruiken. Om reden van ventilatie blijft deze deur wel gebruikt worden.

Verlichting in Vita Nova
De verlichting in Vita Nova gaan we versneld aanpassen naar LED verlichting. Daarmee besparen we op het elektriciteitsverbruik. Op diverse apparaten zijn weekklokken gezet.

Verwarming in Vita Nova
De temperatuur in de ruimten van Vita Nova wordt aangestuurd door een weekklok en de knoppen op de radiator. De aansturing van de CV-ketel en het gebruik van die knoppen is wel aan verbetering onderhevig. Er komen instructies voor het gebruik van de verwarming.

Het college van kerkrentmeesters.

Geplaatst op 17 December 2022

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen