Aanmelden bijwonen kerkdiensten vanaf D.V. 1 juli 2020

Vanaf 1 juli is er geen maximum gesteld aan het aantal personen dat tijdens de kerkdiensten aanwezig kan zijn in het kerkgebouw. Praktisch betekent dat met de richtlijn 1,5 meter voor de Dorpskerk 80 personen.
Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN leidend. Dit betekent dat de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen en mensen die zich ziek voelen en/of verkouden zijn thuis moeten blijven. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij naar de kerkdiensten komen.

Daarnaast zijn er allerlei bijzondere maatregelen nodig. Deze heeft u kunnen lezen op de flyer die is verspreid via de website van onze gemeente en als bijlage bij de Zaaier. Deze maatregelen blijven ook ná 1 juli van kracht. We vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft, ook wanneer dit betekent dat de gang van zaken anders is dan u gewend bent of als de maatregelen in onze gemeente soms afwijken van de maatregelen in andere gemeenten.

Vanaf 1 juli – de eerste zondag daarna is D.V. 5 juli – zullen er, met inachtneming van genoemde richtlijnen, maximaal 80 gemeenteleden per kerkdienst aanwezig kunnen zijn in het kerkgebouw. Om dit voor de lange(re) termijn in goede banen te leiden, is het van belang dat u aangeeft of u bij de kerkdiensten aanwezig wilt/kunt zijn.

Het is de bedoeling dat u zich, per huisgezin, eenmalig aanmeldt via het aanmeldformulier dat onder dit bericht staat. Er wordt gevraagd om de volgende gegevens in te vullen: uw naam, adres, e-mailadres en het maximale aantal personen dat uit uw gezin naar de kerk kan komen. Indien gewenst, kunt u ook nog een opmerking toevoegen.

Wanneer u geen internet heeft, kunt u zich op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch opgeven bij Matthijs Guijt (0187-484882) of Dion Struijk (0187-663478).

Het aanmeldformulier is bedoeld voor de kerkdiensten ná 1 juli. Als u in juni al een keer bent uitgenodigd of gebeld, moet u zich ook aanmelden. Wellicht wilt u zich op dit moment nog niet aanmelden, maar verandert u in de komende tijd daarover van inzicht. Dat is geen probleem: U kunt het aanmeldformulier op de website dan alsnog invullen, waarna u vanaf dat moment volgens de alfabetische verdeling zult worden uitgenodigd.
Ook wanneer er wijzigingen zijn in uw eerdere aanmelding (bijvoorbeeld als structureel het maximaal aantal gezinsleden dat naar de kerk wil/kan komen verandert), kunt u kenbaar maken door het aanmeldformulier nogmaals in te vullen.

Op basis van de aanmeldingen zal een commissie – volgens een alfabetische verdeling – voor elke kerkdienst 80 gemeenteleden uitnodigen om naar de kerk te komen. U wordt daarover in de week voorafgaand aan de betreffende dienst via de e-mail, website en/of de Zaaier geïnformeerd. Bij de ingang van de kerk wordt uw aanwezigheid geregistreerd, dit is een protocollaire verplichting. Méér dan het maximaal toegestane aantal kerkgangers kunnen om diezelfde reden niet binnengelaten worden.

We hopen zoveel mogelijk uitgenodigde gemeenteleden in de kerkdiensten te begroeten, maar u zult ook begrijpen dat het onbegonnen werk is om bij het uitnodigen rekening te houden met persoonlijke voorkeur voor ochtend- of avonddienst of gemeenteleden die op zondag moeten werken of op vakantie zijn. U ontvangt binnen enkele weken weer een nieuwe uitnodiging. Om gemeenteleden met (jonge) kinderen de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk ‘als gezin’ naar de kerk te komen, hebben we besloten om, gedurende de huidige coronamaatregelen, de aanvangstijd van de avonddiensten te wijzigen van 18.00 uur naar 17.00 uur.

Deze aanpak zal zichzelf in de praktijk moeten bewijzen, daarom zal de gang van zaken voortdurend geëvalueerd worden. Indien nodig of wenselijk kunnen er aanpassingen worden gedaan.

 

Aanmeldformulier

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + plaatsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Maximaal aantal gezinsleden dat naar de kerk kan komen
Evt. opmerkingen
 

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen