Update kerkdiensten vanaf 26 juni 2021

Beste gemeenteleden,

Er is goed nieuws ten aanzien van de kerkdiensten te melden! Het moderamen volgt het advies van de Protestantse Kerk in Nederland om met ingang van zaterdag 26 juni verdere versoepelingen voor kerken mogelijk te maken. Het persbericht van de Protestantse Kerk in Nederland, met een link naar het CIO-advies, vindt u hier: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/versoepeling-tot-maximaal-aantal-aanwezigen-op-anderhalve-meter-samenzang-mogelijk/

Concreet betekent dit voor onze kerkdiensten, met ingang van zondag 27 juni, het volgende:

  1. Kerken mogen weer 100% van de capaciteit van hun kerkgebouw benutten, mits de 1,5m-regel wordt gehanteerd. Voor ons kerkgebouw betekent dit dat het aantal kerkgangers ongeveer gelijk blijft (90-100 per kerkdienst) met hoe het de afgelopen weken al de praktijk was. Via Kerktijd.nl wordt u uitgenodigd. 
  2. Omdat – ingetogen – samenzang weer mogelijk wordt, mogen alle Psalmen weer door de hele gemeente worden meegezongen. Dit betekent dat er geen voorzangers meer zijn. Het zingen voor aanvang van de dienst komt weer terug, wel zal het aantal te zingen coupletten per Psalm zoveel mogelijk beperkt worden tot één. 
  3. Het is niet langer verplicht om bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Voelt u zich vrij om het mondkapje wèl te dragen, als u dat prettiger vindt. 
  4. Het kerkgebouw tussen de morgen- en avonddienst worden geventileerd.
  5. De basisregels van het RIVM blijven onverminderd van kracht; registratie, 1,5 m regel, handen wassen.

Bovengenoemde versoepelingen zijn een reden tot dankbaarheid. Wel blijft waakzaamheid geboden, het virus is nog onder ons en nieuwe varianten kunnen zomaar weer voor een andere situatie zorgen.

College van Kerkrentmeesters/Commissie ‘Kerkdiensten in coronatijd’

 

 

Geplaatst op 24 June 2021

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen