Oorlog Oekraïne

Door de Raad van kerken wordt woensdag 2 maart om 17.30 uur in de Domkerk van Utrecht een bidstond gehouden om te bidden voor vrede en recht in de Oekraïne.

Veel kerken luiden morgen de klokken van 17.15 uur tot 17.30 uur om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraine en op te roepen tot gebed. We sluiten daar graag bij aan.

‘God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.’ (Ps. 46:2-3)

‘Laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’ (Filipp. 4:6)

Geplaatst op 1 March 2022

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen