Bemoedig elkaar!

Het is een moeilijke en verdrietige tijd. We dragen allemaal een rugzak vol zorgen met ons mee, ieder op z’n eigen manier. Maar het is ook een tijd waarin heel veel mooie dingen gebeuren. Een van die dingen is de manier waarop mensen elkaar bemoedigen en met elkaar meeleven. Ook in onze gemeente.

Wij mogen dat als gezin ook merken. We zijn heel dankbaar voor de kaarten, telefoontjes, mailtjes, appjes, bloemen en attenties die we de afgelopen weken kregen. Deze week kreeg ik zelfs een meterslange slinger met tientallen bemoedigingen! Een heel mooi initiatief. Zondags in de kerk is het erg leeg, maar in mijn studeerkamer (waar je als dominee heel wat uren doorbrengt) is het heel vol geworden. Mooi om zo steeds weer herinnerd te worden aan een Bijbeltekst, een gedicht of lied, een persoonlijke boodschap te lezen of een mooie tekening te zien! Zo heb ik de gemeente toch een beetje dichtbij.

bemoedig

Hartelijk dank daarvoor en voor al die andere manieren waarop u en jullie meeleven. Gelukkig zijn wij gezond, maar veel gemeenteleden en naasten hebben te maken met ziekte, zorg, verdriet en eenzaamheid. Laten we naar hen blijven omzien, zeker omdat deze lockdown-periode nog wel even zal duren. Ik wens u en jullie gezegende Paasdagen en Gods troost, hoop, genade, kracht en nabijheid toe!

Graag geef ik het volgende gebed mee, dat ik ook voor u en jullie bid (van ds. J.C. Schuurman, uit de Waarheidsvriend, waarin wekelijks een gebed voor deze tijd te vinden is):

Barmhartige God,

U roepen we aan, U Die regeert.
Wat we meemaken, is ongekend.
We voelen ons nietig, kwetsbaar.
Zekerheden ontvallen ons.

Zet ons stil voor U,
persoonlijk, als kerk, als samenleving.
Werk krachtig met Uw Geest
opdat we ons tot U keren.

Ontferm U over wie geïsoleerd zijn:
ouderen, zieken, mensen met een beperking.
Zwaar is het gemis van bezoek,
vooral als het niet begrepen wordt.

We leven naar Pasen toe - dit jaar zo anders…
Voor U, Heere Jezus, is geen barrière te groot.
Als de Levende komt U door dichte deuren heen,
met Uw vrede, verworven aan het kruis.

Laat het écht Pasen voor ons worden.
Zegen de verkondiging - al is het op afstand.
Uw levenskracht overwint onze doodsheid.
U komt de glorie toe, opgestane Heere!

Geplaatst op 9 April 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen