Liederen bemoedigingsmoment 3 november 2020

Nog voordat je bestond (OTH 260)

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam,
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
En niets wat hij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

(Refrein)
Komt tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
Wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, …

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Heer, U doorgrondt en kent mij (OTH 69)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

(Refrein)
Heer, U ben altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank u voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

(Refrein)

 

Wonderlijk (Sela)

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd,
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond,
U schreef het in Uw boek;
U kent mij.

Wonderlijk, zoals U mijn kent,
zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.

U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord,
U kent mij.

Wie ben ik zonder U?
U ben om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.

 

Geplaatst op 31 October 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen