Overlijden ds. J. C. den Toom

Door een vergissing van mijn kant is in de laatste Zaaier geen melding gemaakt van het overlijden van onze oud-predikant ds. J.C. den Toom. Ik wil dat via de website alsnog doen.

Ds. Den Toom diende onze gemeente van 1991-2004. Daarna diende hij de hersteld-hervormde gemeenten van Middelharnis-Sommelsdijk (tot 2006) en IJsselmuiden-Grafhorst (2006-2012). Na zijn emeritaat werkte hij onder meer nog als pastoraal medewerker in de hersteld hervormde gemeente van Hollandscheveld. Hij overleed op 25 juni in op 73-jarige leeftijd.
We bidden mevr. Den Toom (Zuiderzeestraatweg 189a, 8096 BH Oldebroek), de kinderen en kleinkinderen in hun verdriet en gemis Gods kracht, troost en nabijheid toe.

Gelukkig hoeven ze niet te treuren zonder hoop, zoals ook mooi op de rouwkaart staat. Dat heeft alles te maken met de Bijbeltekst die boven de rouwkaart staat: ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave’ (Ef. 2:8). Gods genade in Christus was het geheim van het leven van ds. Den Toom. Die genade stond ook in zijn predikantswerk centraal, ook hier in Sommelsdijk. Ik heb daar zelf ook iets van meegemaakt, want ik herinner me nog goed dat hij in die tijd ook regelmatig in Ridderkerk voorging. Zijn preken waren appellerend en de Heere Jezus stond centraal. Vaak citeerde hij de Engelse predikant Charles Spurgeon, die veel voor hem betekende. Ook heb ik hem eens ontmoet op de Leicester-conferentie in Engeland.

De Bijbel roept ons op om aan onze voorgangers te denken ‘omdat zij het Woord van God tot u gesproken hebben’ (Hebr. 13:7). Zo mogen wij met dankbaarheid aan God terugdenken aan ds. Den Toom en zijn bediening in Sommelsdijk en aan al die keren dat hij in de kerkdiensten, in het pastoraat, in de catechese en op nog zoveel andere manieren op zijn eigen wijze en met zijn eigen gaven het Woord van God mocht doorgeven en mocht wijzen op de Heere Jezus, ‘Die gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid’. We bidden dat het tot rijke zegen mag zijn. 

Geplaatst op 8 July 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen