Kerkdiensten in Coronatijd (18 december)

Beste gemeenteleden,

We hebben ons als kerkenraad bezonnen op de nieuwe situatie sinds maandagavond. We hebben met pijn in ons hart besloten terug te gaan naar het minimum zoals in de vorige lockdownperiode, dus volledig online (zonder gemeenteleden in de kerk). Dit geldt zo lang de lockdownperiode duurt (in ieder geval tot 19 januari 2021). 

Dit is in lijn met de weg die we tot dusver zijn gegaan. In de eerste lockdownperiode zijn we teruggegaan naar een minimum. Ook in oktober hebben we gehoor gegeven aan het dringende advies van de regering. Nu ligt er ook een zeer dringend advies van de minister en van onze burgemeester om alle vieringen (zolang de huidige maatregelen gelden) digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken.

Dit past ook bij de situatie in onze eigen gemeente gezien het aantal besmettingen en de ingrijpende gevolgen daarvan. We zijn ons ervan bewust dat de prijs heel hoog is. Samenkomen om de Heere God te dienen is het allerbelangrijkste wat we als gemeente kunnen doen. Het doet heel veel pijn om zelfs niet meer met een kleine groep gemeenteleden te kunnen samenkomen. Tegelijkertijd voelen we de urgentie gezien de fase van de crisis. Ook zijn we ons ervan bewust dat de prijs ook voor deze nieuwe maatregelen al heel hoog was: het overgrote deel van de gemeente moest de diensten al thuis meemaken. We willen wel blijven zingen met vijf zangers om aan dit fundamentele onderdeel van de eredienst invulling te blijven geven.

Opnieuw laat de Heere God ons merken hoe afhankelijk we zijn van Hem. Gelukkig is de gemeente in goede handen: de handen van de Heere Jezus. Wat Hij lang geleden tegen Johannes zei in zijn ‘verdrukking’ zegt Hij ook vandaag in onze ‘verdrukking’: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf’ (Openb. 1:17-18). Als we denken aan deze machtige Heere Jezus, de Leeuw en het Lam (Openb. 5), hoeven we ons niet druk te maken over de toekomst van onze gemeente!

Wel komen we in Openbaring voortdurend de oproep tegen om te volharden en niet te verslappen. Die oproep is er ook voor ons. Thuis diensten volgen vraagt heel wat van ons, van ons allemaal. Laten we het toch volhouden en zo ook met het Woord, elkaar en de gemeente verbonden blijven. We kunnen deze ontmoetingen, al is het van afstand, niet missen! En wat een zegen van de Heere God dat we ook op deze manier Zijn stem steeds weer mogen horen. Zo wil Hij ons ook in deze crisistijd de weg wijzen en alles geven wat we nodig hebben om voor Hem te leven en de mensen om ons heen tot zegen te zijn.

We hopen en bidden dat er snel weer meer ruimte komt om samen te komen en dat het virus teruggedrongen wordt.

Geplaatst op 18 December 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen