Verslag gemeenteavond 14 maart 2023

HGS, april 2023

Gemeenteavond
Dinsdagavond 14 maart vond de bespreking van het beleidsplan 2023-2027 plaats. De Plaatselijke regeling en het Beleidsplan 2023-2027 was die week daarvoor op de website geplaatst. Via een bericht in de Zaaier van die week was dit gemeld.
De bedoeling van deze avond was kennis te nemen van de regeling en het beleidsplan. Het beleidsplan kent per hoofdstuk zogenaamde beleidsvoornemens. Een A4 met de beleidsvoornemens daarop afgedrukt waren zondagmorgen 12 maart bij de uitgang van de kerk mee te nemen. Het doel daarvan was dat een ieder hiervan nog eens kennis van kon nemen, zodat de bespreking op de gemeenteavond meer inhoud zou kunnen krijgen.
Vooraf kwamen er enkele zaken langs die vermeldenswaard zijn. Een vraag was: wat wordt bedoeld met bezinning over een beleidsvoornemen? Bezinning op een beleidsvoornemen betekent verdieping en niet perse een verandering/wijziging. Een andere vraag was of het beleidsplan al dichtgetimmerd was. Dat is niet zo, belangrijke opmerkingen kunnen alsnog worden meegenomen. Een andere vraag of eigenlijk een opmerking was dat het uitwerken van een bezinning ook met behulp van gemeenteleden kan worden gedaan. Dit idee wordt omarmd, graag zelfs.

Waardering beleidsvoornemens
De bedoeling van deze avond was beter inzicht te krijgen in welk thema en welk beleidsvoornemen als eerste de aandacht moest krijgen. Of anders gezegd: waar hechten de gemeenteleden de meeste waarde aan. Aan zes tafels (voor elk hoofdstuk/thema een tafel) kon men (er waren een vijftigtal gemeenteleden aanwezig) met een sticker aangeven welk beleidsvoornemen het meest belangrijk was of als eerste de aandacht moest krijgen.
Het resultaat moet nog in de kerkenraad worden besproken. Maar een eerste conclusie is dat vooral het thema Lerende gemeente en Diaconale gemeente hoog ‘scoorden’.

scores gem-avoncd

score per thema

We zien als kerkenraad met waardering terug op deze avond.

Uitvoeringsdocument
Naast de Plaatselijke regeling en het Beleidsplan is er inmiddels een Uitvoeringsdocument. Dit document is praktisch en operationeel van aard. De uitvoering is gebaseerd op eerder genoemde Plaatselijke regeling en Beleidsplan 2023-2027.

Het Uitvoeringsdocument is te vinden op de website onder menu Gemeente/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsdocument.

Geplaatst op 7 April 2023

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen