Oproep noodhulp Oekraïne

Broeders en zusters,

De tragische oorlog tussen Rusland en Oekraïne houdt overal in de wereld de gemoederen flink bezig. Journaals tonen trieste beelden van gevechtsacties, explosies, vernietiging en menselijk leed. De gebeurtenissen aan de oostgrens van Europa heeft ook een ongekende vluchtelingenstroom op gang gebracht: miljoenen Oekraïners zoeken een veilig heenkomen richting ‘het westen’.

Een deel van deze vluchtelingen, waarschijnlijk enkele honderdduizenden, zal ook Nederland bereiken. De Nederlandse overheid en de Veiligheidsregio’s proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun komst. Dat geldt ook voor onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op 3 maart jl. heeft de burgerlijke gemeente, bij monde van de burgemeester, de kerken op Goeree-Overflakkee bij elkaar geroepen voor een spoedoverleg, omdat de kans groot is dat ook op ons eiland Oekraïense vluchtelingen onderdak zullen krijgen.

Concreet kregen de kerken de vraag om te inventariseren op welke manier ze mogelijk hun steentje zouden kunnen bijdragen aan de noodopvang van gevluchte Oekraïners. Het gaat op dit moment om drie inventarisatiepunten:

  1. Zijn er binnen onze gemeente mensen die (voor langere termijn) een (grote) locatie beschikbaar kunnen stellen voor noodopvang?
  2. Zijn er binnen onze gemeente mensen die mogelijkheden hebben om (voor langere termijn) vluchtelingen in huis op te kunnen nemen?
  3. Zijn er binnen onze gemeente mensen die t.z.t. hand- en spandiensten willen verlenen op of rondom de opvanglocatie(s)?

Op dit moment is nog veel onduidelijk, het gaat dan ook om een eerste inventarisatie. Veel zal afhangen van het verloop/de duur van de oorlog en de daadwerkelijke komst van vluchtelingen naar Goeree-Overflakkee, maar ook van de mogelijkheden die de burgerlijke gemeente in de komende weken voor noodopvang op poten kan zetten.

Ongetwijfeld zijn er binnen onze kerkelijke gemeente mensen die mogelijkheden hebben om te voorzien in eventuele noodopvang. Of mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger op/rond een opvanglocatie, mocht daar behoefte aan ontstaan in de komende weken. U kunt dit dan doorgeven aan Matthijs Guijt (06-81414726 of m.guijt@hervormdsommelsdijk.nl). Uw aanbiedingen en aanmeldingen worden dan verzameld, zodat ze snel en centraal kunnen worden gedeeld met de burgerlijke gemeente als de situatie rondom de noodopvang daarom vraagt. Komende weken zal pas duidelijk worden hoe (en op welke manier) een en ander handen en voeten krijgt.

We vragen u bovenal om de situatie in de Oekraïne – en die van de vele vluchtelingen in het bijzonder – op te dragen in uw gebed!

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad

Geplaatst op 4 March 2022

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen