Openstellen kerkgebouw

Vanaf 1 juni mogen er tijdens de kerkdiensten maximaal 30 mensen aanwezig zijn in ons kerkgebouw. Vanaf 1 juli is er ruimte voor ongeveer 75 personen. De kerkrentmeesters zijn bezig met een plan om dit veilig en volgens de geldende richtlijnen mogelijk te maken.

De eerste kerkdienst met maximaal 30 mensen is op 7 juni a.s.. Er zal naar alle waarschijnlijkheid gewerkt worden met een systeem van uitnodiging op alfabetische volgorde. Op die manier kan de hele gemeente in 4 à 5 weken een keer de kerkdienst in de kerk zelf bijwonen.
Er zullen ook weer bijzondere diensten gehouden worden zoals bevestiging ambtsdragers en dopen. Uiteraard binnen de hiervoor geldende kaders en in overleg met de ambtsdragers en doopouders. Het vieren van het Heilig Avondmaal is op dit moment nog niet aan de orde.

Op de website zal de komende tijd telkens de meest recente info worden geplaatst, houd deze informatie dus in de gaten.

Geplaatst op 26 May 2020

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen