Collecterooster 2021

Het is mogelijk om via de bankrekeningnummers van de kerk een bijdrage te storten voor een collecte. Dat kan voor een gewone collecte, maar denk ook aan extra collecten als biddag, dankdag, GZB en noodhulpcollecten.

Diaconie:   College van diakenen:    NL89 RABO 0342 0607 08
Kerk:   College van kerkrentmeesters: NL75 INGB 0000 6224 77

Met dank voor uw gaven!

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen