HGS Uitvoeringsdoc. gemeente 2023

 In dit uitvoeringsdocument worden de praktische en operationele zaken beschreven voor het leven en werken van de Hervormde gemeente van Sommelsdijk. Het document is ingebed in hetgeen is omschreven in de beleidsdocumenten “de Plaatselijke Regeling 2022” en het Beleidsplan 2023-2027.
Het uitvoeringsdocument is een dynamisch document en zal worden aangevuld of aangepast op basis van besluiten die door de kerkenraad in haar vergaderingen worden genomen en éénmaal per jaar in zijn geheel worden geëvalueerd. Indien besluiten van de kerkenraad met betrekking tot genoemde zaken in dit uitvoeringdocument met bijlagen niet meer vallen binnen de kaders van de beleidsdocumenten dient er gehandeld te worden overeenkomstig het bepaalde in Ord. 4 art. 8 lid 6 en 9.

Uitvoeringsdocument HGS - de gemeente 2023

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen