Quotum

Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht; het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente. Het kerkrentmeesterlijk quotum is bedoeld als verplichte bijdrage aan het landelijke en provinciale kerkenwerk en wordt beschouwd als een verplichte bijdrage van de leden.

IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen zij hun plaats in de kerk in. Zij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen