Pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Deze collecte is bedoeld om dit werk van onder andere onze predikant en de pastoraal medewerker in onze gemeente in stand te kunnen houden.

Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Het Leerstoelfonds wordt aangewend voor het in stand houden van de drie bijzondere leerstoelen aan theologische faculteiten. In Groningen werkt prof. dr. H. van den Belt als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context' namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen, terwijl prof. dr. J. Hoek als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde spiritualiteit' in deze stad verbonden is aan de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. In Amsterdam bezet prof. dr. G. van den Brink als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘Theologie van het gereformeerd protestantisme', die gevestigd is aan de Vrije Universiteit.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen