Onderhoud kerkgebouw

Het onderhouden van het kerkgebouw is één van de vaste lasten van de kerkrentmeesters. We zijn dankbaar voor het prachtige monumentale gebouw, waarin we iedere zondag kunnen samenkomen. Om dit in goede staat te houden zijn wel middelen nodig. Daarom deze terugkerende collecte.

Werkgroep geheim Goeree-Overflakkee

Namens de gezamenlijke diaconieën op Goeree Overflakkee is in 2009 gestart met het Veldwerk. Dit werk wordt gedaan door Stichting Ontmoeting in de persoon van Jaco Hakkenberg. Het doel van het Veldwerk is om outreachend bezig te zijn, waarbij contact wordt gezocht en onderhouden met jongeren die verstrikt zijn geraakt in het web van drank- en drugsverslaving. Door het veldwerk zijn al meerdere jongeren gevonden en geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. We vragen u dit werk te steunen door voorbede en financiële ondersteuning.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen