Quotum

Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht; het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente. Het kerkrentmeesterlijk quotum is bedoeld als verplichte bijdrage aan het landelijke en provinciale kerkenwerk en wordt beschouwd als een verplichte bijdrage van de leden.

Bond van zondagsscholen

De bond van Hervormde Zondagsscholen werkt aan toerusting van leidinggevenden en aan het samenstellen van materiaal voor het houden van de zondagsschool. Met een bijdrage aan deze werkzaamheden zorgen we voor de financiƫle ondersteuning van dit werk, waarin we bezig zijn om de jongeren te wijzen op de Heere Jezus.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen