Onderhoud kerkgebouw

Het onderhouden van het kerkgebouw is één van de vaste lasten van de kerkrentmeesters. We zijn dankbaar voor het prachtige monumentale gebouw, waarin we iedere zondag kunnen samenkomen. Om dit in goede staat te houden zijn wel middelen nodig. Daarom deze terugkerende collecte.

Diaconie

Naast de collecten die direct aan een doel worden doorgezonden zijn er af en toe ook de diaconiecollecten zonder specifiek doel. Deze collecten worden onder andere gebruikt voor doelen waar niet specifiek voor wordt gecollecteerd maar die tijdens het jaar wel om een bijdrage van diaconieën vragen. Als het nodig is wordt een diaconie collecte ook wel eens ingeruild voor een doel dat op dat moment actueel is, zoals bij rampen en dergelijke.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen