Pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Deze collecte is bedoeld om dit werk van onder andere onze predikant en de pastoraal medewerker in onze gemeente in stand te kunnen houden.

Diaconie

Naast de collecten die direct aan een doel worden doorgezonden zijn er af en toe ook de diaconiecollecten zonder specifiek doel. Deze collecten worden onder andere gebruikt voor doelen waar niet specifiek voor wordt gecollecteerd maar die tijdens het jaar wel om een bijdrage van diaconieën vragen. Als het nodig is wordt een diaconie collecte ook wel eens ingeruild voor een doel dat op dat moment actueel is, zoals bij rampen en dergelijke.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen