Onderhoud kerkgebouw

Het onderhouden van het kerkgebouw is één van de vaste lasten van de kerkrentmeesters. We zijn dankbaar voor het prachtige monumentale gebouw, waarin we iedere zondag kunnen samenkomen. Om dit in goede staat te houden zijn wel middelen nodig. Daarom deze terugkerende collecte.

Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Het Leerstoelfonds wordt aangewend voor het in stand houden van de drie bijzondere leerstoelen aan theologische faculteiten. In Groningen werkt prof. dr. H. van den Belt als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context' namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen, terwijl prof. dr. J. Hoek als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde spiritualiteit' in deze stad verbonden is aan de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. In Amsterdam bezet prof. dr. G. van den Brink als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘Theologie van het gereformeerd protestantisme', die gevestigd is aan de Vrije Universiteit.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

*alle velden zijn verplicht*
Inloggen