Pastoraat

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Deze collecte is bedoeld om dit werk van onder andere onze predikant en de pastoraal medewerker in onze gemeente in stand te kunnen houden.

Werkgroep geheim Goeree-Overflakkee

Namens de gezamenlijke diaconieën op Goeree Overflakkee is in 2009 gestart met het Veldwerk. Dit werk wordt gedaan door Stichting Ontmoeting in de persoon van Jaco Hakkenberg. Het doel van het Veldwerk is om outreachend bezig te zijn, waarbij contact wordt gezocht en onderhouden met jongeren die verstrikt zijn geraakt in het web van drank- en drugsverslaving. Door het veldwerk zijn al meerdere jongeren gevonden en geholpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. We vragen u dit werk te steunen door voorbede en financiële ondersteuning.

Instandhouding erediensten

We zijn dankbaar dat we als gemeente iedere zondag samen mogen komen onder Gods Woord. De instandhouding hiervan vraagt van ons als gemeente hierin bij te dragen in gebed en middelen in de verwachting dat de Heere dit alles zal zegenen.

  • Aanmaken
Inloggen