Kerkdiensten in Coronatijd (10 oktober)

Afgelopen week is er een dringend advies van onze overheid gekomen om het aantal kerkgangers verder terug te brengen. Als kerkenraad willen we aan dit advies gehoor geven, om zo recht te doen aan de drastische toename van het aantal coronabesmettingen en de ingrijpende gevolgen daarvan.

Het mag duidelijk zijn dat ook deze maatregel onze gemeente diep raakt. De wekelijkse erediensten, waarin we samenkomen om God te eren en naar Zijn Woord te luisteren, vormen immers het hart van ons gemeenteleven. Tegelijkertijd zijn we dankbaar dat de gemeenteleden die niet in de kerk kunnen zijn de diensten wel online mee kunnen blijven maken (zoals Paulus al zei: ‘Het Woord van God is niet gebonden’, 2 Tim. 2:9). Ook zijn er allerlei manieren om ‘kerk-in-het-klein’ te zijn en op andere manieren invulling te geven aan ons gemeenteleven.

Deze crisissituatie vraagt wel om extra trouw en toewijding van u en jou om ook ‘op afstand’ en met alle hindernissen die er zijn met elkaar verbonden te blijven. 

In dit alles mogen we rust en houvast vinden in onze God en in Zijn Zoon de Heere Jezus, de Koning van de kerk, Die beloofd heeft: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Matt. 28:20). 

Geplaatst op 10 October 2020

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen