Terugblik Gemeentedag 2013

Zaterdag 25 mei j.l. mocht de Jaarmarkt weer worden gehouden. Een mooie opbrengst van € 13.330,- was het resultaat! Het was goed om als gemeente op deze wijze met elkaar de dag door te brengen. Veel dank aan alle vrijwilligers, die op de een of andere manier hun steentje hebben bijgedragen voor het slagen van deze dag. Bovenal dank aan onze Heere God voor alles wat we uit Zijn hand mochten ontvangen.

Bekijkt u de foto's bij het fotoalbum.

De activiteitencommissie

Geplaatst op 1 June 2013

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen