Zaaierbericht week 21/2013

Diensten des Woords

Zondag 26 mei
10.00 uur: Ds. J. Vis, Meerkerk
18.00 uur: Ds. J.C. Breugem
 
De Goede Ree
10.30 uur: Kand. J. Boom

Berichten

Zingen voor de dienst

v.m. Psalm 46:1 en 6, n.m. Psalm 47:1 en 4.

Kinderoppas

Sandra van Alphen, Jolanda Mackloet, Crista de Ruiter.

Collecte

1. Quotum 2. Oost Europa werkgroep 3. Instandhouding erediensten.

Kerkradio

Woensdag 29 mei, 19.30 uur: Preekband, Sommelsdijk; Donderdag 30 mei, 19.30 uur: Preeklezen, Middelharnis.

Refugium

Anne Petra Buskoop en Linda de Geus.

Van Pinksteren…

De Bijbel, de verkondiging in de Nederlandse taal. Hoe bijzonder, hoe genadig is het dat wij in onze eigen taal over de grote werken van God horen spreken en kunnen lezen. Een regelrecht gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. Zondagmorgen luisterden we naar Hand. 2:11b, ’s avonds preekte ds. F. Hoek over de verzegeling van de Heilige Geest n.a.v. Efeze 5. Tweede Pinksterdag ging het over de gebedshulp van de Heilige Geest (Rom. 8:26 en 27).

Uit de gemeente

Voor zover bij mij bekend verblijft er niemand vanuit onze gemeente in het ziekenhuis. Soms hoor ik wel eens een gerucht in de wandelgangen over een onderzoek hier en een operatie daar. Ik ga ervan uit dat u het wel even meldt wanneer u er in pastoraat of voorbede aandacht voor wil vragen.

Huwelijksjubilea

Op dinsdag 14 mei was het echtpaar M. Franke (Anjerstraat 18) vijfenvijftig jaar getrouwd. Een mijlpaal om in stille dankbaarheid en verwondering te gedenken. Groot is de trouw van God die blijkt in Zijn zorg voor ons bestaan. Zorgen en verdriet zijn jullie niet bespaard gebleven. Psalm 10:14 zegt het treffend: ‘U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft;’ Verlaat u zich in de avond van uw leven op de Heere en wacht op Hem opdat Hij u genadig zij!

Enkele dagen later herdachten dhr. T. van Splunter en Mw. E.J. Beijer dat ze op 17 mei 1968 getrouwd zijn. Inmiddels al weer 45 jaar geleden. Na jaren in Stad te hebben gewoond is echtpaar Van Splunter in 2011 verhuisd naar Sommelsdijk en leven ze mee met onze gemeente. Terugkijkend mag u terugzien op gezegende jaren, al zijn daarin u ook de zorgen niet bespaard gebleven. De Heere zij gedankt voor Zijn goedheid en trouw en wat betreft de toekomst: de eeuwige God zij u tot een woning.

Overleden

Op zaterdag 18 mei is in de leeftijd van 65 jaar overleden Maria Wilhelmina Ekkebus. Zij woonde in Refugium. Woensdag is ze vanuit de kerk begraven na een dienst van Woord en Gebed, geleid door onze pastoraal medewerker Prop. J.W.J. Guis. Een dag later, zondagmorgen 19 mei kwam een einde aan het leven van Anna Pietertje Mastenbroek- Joppe. Zij stierf in de leeftijd van 92 jaar. De laatste jaren woonde zij in de Goede Ree. Zij zal zaterdag worden begraven. We leven mee met de beide familiekringen en de medebewoners van Refugium. In de Zaaier die volgende week verschijnt komen we op de beide overleden gemeenteleden terug.

… naar zondag

Aanstaande zondag mag ik u voorgaan in de leerdienst, die dan nu wel zal gaan over Zondag 19 (vraag en antwoord 50 en 51). Gezegende diensten toegewenst.

Gemeentedag

Adopteer een kraam

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de gemeentedag omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent of andere verplichtingen hebt? Dit jaar heeft u opnieuw de mogelijkheid om dan toch uw 'steentje' bij te dragen aan een mooie opbrengst van deze dag: 'Adopteer een kraam'! U kunt dan een activiteit/kraam sponsoren d.m.v. een bijdrage van € 12,50 over te maken op 3420.93.681 t.n.v. Activiteitencommissie.

Boodschappen en bakwaren

Graag willen wij de volgende vraag nog onder uw aandacht brengen. Boodschappen (voor vulling van de boodschappenmand) kunnen nog op vrijdag 24 mei de gehele dag in Vita Nova worden ingeleverd. En wie bakt er nog cakes, boterkoek of appeltaart? Deze kunnen tevens worden ingeleverd op bovengenoemde datum en locatie.

Muziekgroep 'Mattanja'

Heeft u wel eens een optreden van muziekgroep 'Mattanja' bijgewoond? Tijdens de gemeentedag a.s. zaterdag zal ‘Mattanja’ net als eerder weer een optreden geven. Het inloopconcert vindt plaats van 11.00-12.00 uur in de kerk. Jong en oud zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met de leden van ‘Mattanja’ een aantal mooie liederen ten gehore te brengen. We hopen op een grote opkomst; Samen in de naam van Jezus!

De activiteitencommissie

Interkerkelijke kerkdienst

D.V. zondag 26 mei zal er een interkerkelijke kerkdienst zijn voor mensen met een beperking. Deze dienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk te Dirksland en begint om 14.45 uur. Voorganger is Ds. T.T.J. Pleizier. Allen hartelijk welkom.

Huwelijkskring

Aanstaande dinsdag komt om 20.00 uur de huwelijkskring weer bij elkaar in Vita Nova. Allen die zich daarvoor hebben aangemeld: hartelijk welkom.

Reisje 55-plussers

We willen u nog herinneren aan het geplande reisje op D.V. 29 mei. We gaan naar de Grote Kerk in Dordrecht, naar de ‘Ark van Noach’, daarna krijgen we een rondvaart langs de Dordtse Havenfronten en door de Biesbosch. De kosten zijn € 35,- per persoon.

We vertrekken om 8.45 uur vanaf de brandweerkazerne en hopen ’s avonds om 20.00 uur weer thuis te zijn. Allemaal een goede reis en een gezellige dag toegewenst. Tot ziens!

Gemeenteavond

Op D.V. donderdag 6 juni zal de jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden. Deze avond zullen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen hun gebruikelijke presentaties geven, ook krijgt u informatie over de werkzaamheden van de kerkenraad als geheel. De inloop met koffie is om 19.30 uur, waarna om 19.45 uur de opening zal plaatsvinden. Allen hartelijk welkom.

Fietsdag 2013

Ook zin om van de Flakkeese natuur te genieten, die nu weer in volle bloei en groei staat? Geef u dan snel op voor de Rabobank Fietsdag, die dit jaar al weer voor de 16e maal wordt gehouden en wel op zaterdag 8 juni aanstaande. We rijden dit jaar als gemeente één route - de Midden-route. Verdere informatie valt ook via de website http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/goeree-overflakkee/rabobank_fietsdag. Opgeven kan telefonisch of per email bij Carla Joppe (carjop@zonnet.nl / 486079) tot uiterlijk 5 juni 2013. U kunt ook gebruik maken van het deelnemersstrookje aan de affiche, die u kunt downloaden en printen vanaf de website van de Gemeente. We hopen weer op een grote opkomst!!! Het gaat uit van de Activiteitencommissie (Banknummer 3420.93.681 tnv act. Herv. Gemeente Sommelsdijk). De activiteitencommissie

Schoonmaak kinderoppas

Vrijdagochtend 31 mei willen we het speelgoed van de crèche graag een schoonmaakbeurt geven. Alle hulp is welkom vanaf 9.00 uur in Vita Nova. Wil je graag helpen, maar kun je niet op deze ochtend, laat het ons even weten, dan houden we iets apart om thuis schoon te maken. Alvast bedankt voor je hulp! Arendien, Teuni, Annemiek en Elza

Verantwoording giften

Tijdens bezoekwerk werd voor de kerk ontvangen door ds. Breugem 2x € 20,- en br. Leijdens € 10,- en € 5,-. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Tenslotte

Het was toch nog een hele reis, helemaal naar België om de jongeren van onze jeugdvereniging te bezoeken. Maar het was de moeite waard. Fijn om even de sfeer te proeven, de verhalen te horen en met elkaar het Woord te overdenken. Hartelijke groet,Ds. J.C. Breugem

 

Nieuw Rijsenburgh

Bij de diensten

Afgelopen Pinksteren mochten we er weer bij stil staan dat we in onze eigen taal de grote werken van God mochten horen. D.V. zondag mogen we weer onder dit Woord zijn in de Goede Ree, de Westplaat of elders. In de Westplaat hoopt ds. van der Ziel voor te gaan, van de identiteitsraad verwachten we dhr. van Gurp. Bidt u mee om gezegende diensten?

Mutaties

Op de Sperwer mochten we dhr. Bakker verwelkomen en ook mw. Grootenboer. We hopen dat u zich daar spoedig wat thuis zal voelen.

Tenslotte

Een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad. We willen dat doen met de woorden uit Psalm 68:12, ‘De Heere gaf stof tot spreken’.Ds. J. de Jong

  

De Goede Ree

 

Overlijden

In de leeftijd van 87 jaar is op 12 mei overleden Johanna van Veen - van den Heuvel. Afkomstig uit Ooltgensplaat, woonde zij de laatste jaren in de Goede Ree op Zijpe 120. Afgelopen vrijdag vond de begrafenis plaats. In de rouwdienst luisterden we naar psalm 121 waar gewezen wordt op God die ons kan bewaren in de tijd, maar ook in de eeuwigheid. Ons meeleven gaat uit naar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Bijbelkring

U wordt uitgenodigd voor de grote Bijbelkring dinsdag 28 mei. Aanvang om 10.00 uur in de kerkzaal.

Groet

Een hartelijke groet voor u allen vanuit Ridderkerk, J.W.J. Guis

Geplaatst op 21 May 2013

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen