Week van gebed 2020

Dit jaar is de week van gebed van 19 tot 26 januari. Het doel van deze week dat we ons als christenen met elkaar verbonden weten en ons verootmoedigen. Door de GKV van Middelharnis en de Hervormde gemeenten van Middelharnis en Sommelsdijk is een samenkomst voorbereid op woensdag 22 januari 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur in de GKV kerk van Middelharnis. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het thema "Eén in Christus", zoals in 1 Kor. 12:27 zo mooi wordt verwoord: “samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden”

Naast samenzang en meditatie zal het gebed voor en met elkaar een belangrijke plaats innemen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee.

De drie organiserende kerken zijn ervan doordrongen dat we elkaar als christenen steeds meer nodig hebben en roepen jong en oud op met elkaar en voor elkaar te bidden voor die éénheid, die Christus als Hoofd van Zijn Kerk wil schenken.

Geplaatst op 13 January 2020

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen