Zending verbindt

gzb Groene projecten op Java

Welke impact hebben wij op onze schepping? Niet alleen op het GZB-kantoor in Driebergen wil de GZB bewuster omgaan met het milieu, maar ook met onze partnerkerken denken we daar over na. De GZB steunt dan ook graag de groene projecten van de kerk op Java. Deze kerk wil zowel in gemeenten als op scholen en bij mensen thuis bewustwording stimuleren om met wijsheid en zorg met het milieu om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het op een duurzame manier gewassen zaaien en oogsten, het reduceren van afval en het ontwikkelen van een ecologische manier van leven. Er wordt nagedacht over hoe men kan koken zonder hout, bijvoorbeeld met solar cookers. Ook wordt er gekeken naar andere manieren van afval verwerken, zoals composteren.

Meer weten over ‘groene’ initiatieven van de GZB? Kijk op www.gzb.nl/groenegzb.

Wilt u de kerk op Java steunen met bovenstaande initiatieven? Dat kan door een gift over te maken naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: GG.1.100.

Geplaatst op 30 October 2019

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen