Zending verbindt

gzb De kerk groeit!

Het Pinksterfeest is het begin van een wereldwijde groei van de kerk. In sommige perioden was deze groei onstuimig, in andere tijden ging het langzaam en leek de groei te stagneren. In Nederland en in een groot deel van de westerse wereld groeit de kerk niet, maar lijkt die op retour. Op andere plaatsen hoor je bemoedigende verhalen over groeiende gemeenten. Soms sterk, soms klein en verrassend. Woonden eerder de meeste christenen in Europa en Amerika, dat is steeds meer verschoven naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In een aantal landen waar de GZB werkt groeit de kerk zelfs onstuimig. Een paar voorbeelden:

  • Bijzonder is het om te zien hoeveel ‘drive’ er bij christenen op Cuba is om het Evangelie dat zij ontvangen hebben weer door te geven aan anderen. Exacte cijfers over de groei van de kerk zijn er niet, maar feit is dat de Cubaanse kerk de afgelopen 20 jaar explosief is gegroeid. Het overgrote deel van de kerkgangers is jonger dan 35 jaar.
  • Sinds het begin van de 21ste eeuw is het aantal protestantse kerken op de Filipijnen enorm gegroeid: in nog geen twintig jaar tijd is het aantal gemeenten toegenomen van 51.300 in 2000 naar 78.000 gemeenten nu. Alleen al in het jaar 2017 zijn er 6.000 nieuwe gemeenten gesticht. De GZB vindt het dan ook belangrijk om te investeren in de opleiding van voorgangers.

Verhalen over de groei van de kerk vindt u in de pinksterspecial van Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u deze en andere uitgaven ontvangen, word dan lid van de GZB via www.gzb.nl/ikwordlid.

Geplaatst op 5 June 2019

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen