Zending verbindt

gzb“Wij willen ons leven in Zijn dienst besteden”

Tabitha en Danny Schurink en hun kinderen zijn afgelopen zomer door de GZB uitgezonden naar Slowakije. Zij gaan werken onder de Roma, een bevolkingsgroep die volop heeft te maken met discriminatie en die vaak leeft onder erbarmelijke omstandigheden. Graag willen zij zich er voor gaan inzetten dat er binnen de kerk meer oog komt voor de Roma en met hen in woorden en daden het Evangelie delen. Hoe komt een gezin met kinderen in de tienerleeftijd daartoe?

Danny en Tabatha: “Zending heeft ons altijd gefascineerd. Mensen die willen leven in volle afhankelijkheid van de Heere God en zich met hart en ziel willen inzetten voor de naaste die Hem om welke reden dan ook nog niet heeft kunnen aannemen. Tijdens en vlak na de Zendingsexpeditie naar Zuidoost-Azië, een reis van de GZB waar Danny aan deelnam, kwam de roepstem van God zo indringend naar ons toe dat we die niet meer konden negeren. Wij wilden ons leven in Zijn dienst besteden. Een tekst uit de Bijbel die een centrale rol heeft gespeeld komt uit Lukas 9:24, waar geschreven staat: ‘Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.’”

Een uitgebreid interview met de familie Schurink leest u in Alle Volken, het magazine van de GZB. Wilt u in het vervolg ook Alle Volken ontvangen en het zendingswerk steunen? Word dan lid via www.gzb.nl/ikwordlid.

Geplaatst op 31 October 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen