Collecte 14 oktober voor Noodhulp Sulawesi

Diaconiecollecte DV 14 oktober 2018 – Noodhulp Sulawesi

Door een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi zijn meer dan 1400 mensen om het leven gekomen. Heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt en er is een groot tekort aan voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. De GZB voelt zich verbonden met de kerk en bevolking op Sulawesi en start met een noodhulpactie.
Wilt u zelf een gift overmaken? Dat kan naar: GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Sulawesi’.

Geplaatst op 8 October 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen