Zending verbindt

gzbKerk aanwezig in de stad

Samen met andere kerken je inzetten voor je dorp of stad. In meer dan 20 Franse steden wordt er onder de naam Bouge ta Ville (zet je stad in beweging) een jaarlijkse actie georganiseerd. Ook in Aix-en-provence, waar Harriëtte Smit voor de GZB werkt als jeugdwerkadviseur van de landelijke kerk.

In de meivakanties werden er allerlei sociale acties georganiseerd, zoals spelletjes voor kinderen en aandacht voor hun ouders in diverse stadsparken, eten en kleding uitdelen aan zwervers en het bezoeken van vluchtelingen. Activiteiten die beantwoorden aan de nood van de betreffende stadswijken. De actieweek was bedoeld om als christenen samen te getuigen op publieke plekken en de liefde voor de naaste, zoals we die vinden in de Bijbel, concreet uit te delen aan de mensen die we ontmoeten.
 
Harriëtte: “Iedere morgen was er een moment van lofprijzing en gebed, een Bijbelstudie en een toerustingsmoment. ’s Middags gingen we de stad in. Zelf ben ik betrokken geweest bij de groep die zwervers in de stad hebben opgezocht. Lopend in drietallen door de stad hebben we zwervers aangesproken en koffie, thee en kleding uitgedeeld. Ik heb de rauwe kant van deze stad beter leren kennen. Mooie, moedige mensen ontmoette ik die dankbaar waren voor liefde en aandacht. Geraakt was ik door één van de zwervers, Christophe, die verrast was door onze ‘gratis’ aandacht voor hem: ‘Waarom verspillen jullie je tijd aan mij? Schrikt mijn gezicht jullie niet af? Maak ik jullie niet bang?’ Veel mensen lopen hem om die reden voorbij. Er is niets mis met z’n gezicht, en dat hebben we wel een aantal keren herhaald. Er verscheen bij hem een glimlach.”

“Op zondag werd de week afgesloten met een openluchtdienst. De gegeven getuigenissen onderstreepten de impact van deze week op de stad en haar inwoners. Een week die de onderlinge éénheid heeft bevorderd tussen de diverse kerken, harten van stadsbewoners heeft geraakt en de straten van Aix iets meer kleur heeft gegeven. Gods liefde leven en uitdelen is echter niet iets van één week, maar vraagt om een dagelijkse manier van leven.”

Geplaatst op 10 August 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen