Zending verbindt

gzb150 nieuwe gemeenten in Noord-India

Shital woont in India en is opgegroeid in een strenge hindoefamilie. Tragisch genoeg kreeg de familie met veel verdriet te maken: kort na elkaar overleden haar vader, tante, moeder en haar dochter. Ze bezocht tal van tempels en bracht grote offers (geiten en kippen), maar dat hielp niets tegen de duisternis en angst die het gezin in hun greep hadden. Shital was ten einde raad en verloor al haar hoop. Tót ze op een dag dominee Sitaram ontmoette. Hij bad met haar en Shital voelde een diepe vrede in haar hart. Langzaamaan accepteerde Shital de Heere Jezus Christus als haar persoonlijke Redder. Vanwege de tegenstand in haar familie kon ze nog niet worden gedoopt, maar desondanks groeide ze in haar geloof. Na verloop van tijd liet haar familie het toe dat Shital toch werd gedoopt. Het werd weer licht in haar leven, dankzij hét Licht! Het is Shitals gebed dat haar hele familie in God gaat geloven.

Miljoenen mensen in Noord-India hebben nog nooit het Evangelie gehoord. Toch is er iets in beweging. Via een partnerorganisatie van de GZB zijn er de afgelopen 10 jaar ongeveer 150 gemeenten ontstaan. Deze gemeenten zijn nog jong en leidinggevenden hebben vaak weinig Bijbelkennis. We ondersteunen graag bij de opleiding van pastors en ouderlingen en het medische en sociale werk in de nog onbereikte dorpen.

Wilt u hieraan bijdragen? Een gift is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ALG.AZ.

Geplaatst op 31 July 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen