Zending verbindt

gzb“De liefde van Christus dringt mij”

In het Himalayagebergte in Nepal steunt de GZB het werk van Himalayan Outreach Mission (HOM). Deze organisatie heeft als doel om met de mensen in de bergdorpen het evangelie te delen.

Aitaram (31) woont in een van die bergdorpen en is opgegroeid in een hindoefamilie. “Christenen kwamen ook naar mijn dorp en deelden het Evangelie met mijn familie en dorpsgenoten. Ze vertelden over de ware God die Zijn Zoon naar de wereld zond, over de straf die Jezus voor de mensen heeft betaald, uit pure liefde. Ik zag die liefde ook in hun ogen. Het raakte ons! Hierna bezochten we steeds vaker de samenkomsten en ik volgde een korte bijbeltraining, waardoor ik groeide in geloof. Met steun vanuit mijn dorp en van HOM kon ik in India een training volgen voor mijn werk in de kerk. Ik werk nu als parttime medewerker voor HOM-Nepal en probeer op allerlei manieren contacten te leggen met niet-gelovige jongeren in mijn dorp en daarbuiten. Er zijn nog zóveel mensen hier die het Evangelie nog nooit hebben gehoord, de liefde van Christus dringt mij. Mijn droom is om hier meer gemeenten te starten."

Wilt u het evangelisatiewerk in de bergdorpen in het Himalayagebergte steunen? Maak dan een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.100.

Geplaatst op 8 June 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen