Zending wereldwijd

Het Evangelie delen in Praaggzb

Ben je christen, ondernemend en wil je graag met andere mensen het Evangelie delen? De GZB zoekt mensen die voor elf maanden aan de slag willen in Praag.

Het communistische verleden zorgt ervoor dat God op veel plaatsen in Oost-Europa afwezig is. In Tsjechië bijvoorbeeld zegt slechts 0,7 procent van het aantal inwoners christen te zijn. Toch is er een groeiend verlangen naar ‘iets’ wat hoop en perspectief biedt. Het Evangelie kan mensen dit geven. De kerken in Tsjechië willen dit goede nieuws graag delen. Maar hoe doe je dat als mensen niets van de kerk willen weten?

Daarom zoekt de kerk naar nieuwe vormen om een brug te slaan tussen het Evangelie en de samenleving. Dit wil ze graag samen met christenen uit allerlei landen doen. Vanaf zomer 2018 start het project MOSTY (‘bruggen’), een initiatief van Tsjechische kerken en organisaties, in samenwerking met een aantal buitenlandse organisaties waaronder de GZB. Het wordt een plek waar jonge christenen toegerust worden om als discipel van Jezus Christus bruggen te slaan naar de samenleving. Het MOSTY-project zoekt jonge, enthousiaste christenen die willen meedoen.

Meer informatie vind je op www.gzb.nl/praag.

Geplaatst op 12 March 2018

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen