Zending wereldwijd

‘Ik kon zelfs mijn naam niet schrijven’

gzbVeel mensen in Nepal leven in armoede. Ze krijgen weinig kansen, vaak alleen maar omdat ze vrouw zijn, gehandicapt of tot een lage kaste behoren.

Nari Maya kon tot vorig jaar niet lezen en schrijven. Toen er in haar dorp een alfabetiseringscursus werd georganiseerd, heeft ze die kans met beide handen aangegrepen, ondanks het commentaar van de mensen om haar heen. Nari: “In onze samenleving kijken mensen naar de handen van een vrouw. Als ze een zachte en mooie hand zien, beschouwen ze die vrouw als lui, als iemand die haar tijd heeft verspild aan studeren. Zo’n vrouw kan een leven vol lijden verwachten. Als een vrouw ruwe handen heeft met littekens, is ze een hardwerkende vrouw die een welvarend leven zal hebben.” Nari is dan ook nooit naar school geweest, dat vond men niet nodig. “Waar ik ook heenging, naar het ziekenhuis, het postkantoor, dorpshuis of overheidskantoor, ik kon niets lezen en niets ondertekenen omdat ik mijn naam niet eens kon schrijven. Toen ik medicijnen moest nemen, kon ik de instructies van de arts en apotheker niet lezen. Het leven was heel moeilijk voor mij.”

Sinds 2016 steunt de GZB de christelijke organisatie Asal Chhimekee: mensen worden geholpen bij het opzetten van een eigen bedrijfje, er zijn zelfhulpgroepen gevormd, gezondheidskampen en alfabetiseringscursussen georganiseerd. Een gift voor dit mooie werk is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.2.010.

Geplaatst op 18 December 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen