Zomerzangavond

Op vrijdag 30 juni wordt er een ‘zomerzangavond’ gehouden in de Hervormde Kerk van Middelharnis. Tijdens de eerste ‘zomerzangavond’ in 2016 waren er ongeveer 200 mensen aanwezig. Tot grote tevredenheid constateren we dat er behoefte is om met elkaar liederen te zingen. Zodoende is op deze laatste vrijdag in juni iedereen van harte welkom om een uur lang te komen zingen.

De opzet is een gevarieerde liederenkeuze van christelijke liederen die gezongen worden in de gemeenten binnen de PKN in Middelharnis en Sommelsdijk.
De keuze van de liederen is dit jaar gebaseerd op het jaarthema van de PKN ‘Deel je leven’. Deze gemeenten hebben het initiatief genomen om veel mensen de gelegenheid te geven samen te zingen, zodat met bezieling de woorden en melodieën mogen klinken van 13 prachtige liederen. En wat is er mooier om daar uw/jouw stem aan toe te voegen.
We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten. Inloop vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur begint de samenzang. Die zal ongeveer drie kwartier duren. Er is een programmaboekje, waarin alle liederen zijn opgenomen. Organist Rob Soeteman zal de begeleiding verzorgen. Er is een vrije toegang.

Het wordt zeer op prijs gesteld als u/jij na afloop nog na blijft praten onder het genot van koffie/thee. Laat die avond uw/jouw gezicht zien. Maar laat vooral uw/jouw stem horen!

Geplaatst op 20 June 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen