Woensdag 31 mei Pinkster-bid-uur

“Ik zal u niet als wezen achterlaten…”

Op woensdag 31 mei van 19.30 tot 20.30 uur wordt er een bijeenkomst belegd in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. We hopen in deze bijeenkomst met gebed, zang en korte overdenkingen stil te staan bij de verwachting die we hebben van het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Deze samenkomst is voorbereid door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Middelharnis, de Hervormde Kerk van Middelharnis en de Hervormde Kerk van Sommelsdijk.

De woorden boven dit stuk zijn uit Johannes 14:18. Jezus sprak deze woorden tot Zijn discipelen met het oog op de komst van de Heilige Geest, die komen zou na Zijn Hemelvaart.
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt daarom ook wel de wezen zondag genoemd. Voor de discipelen echter is deze periode een tijd van uitzien naar die “Andere Trooster”. Ze doen dit door bijeen te zijn, samen te bidden en te verwachten.
In de kerk van Zuid-Afrika wordt in deze dagen zogenaamde Pinkster-bid-uren gehouden. Gebedsbijeenkomsten waarbij vooral de nadruk ligt op het werk van Christus en van de Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo’n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar het Kerstfeest, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinkster-bid-uur uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest.

Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Bij goed weer zal er na de bijeenkomst gelegenheid zijn in de tuin van de kerk onder het genot van koffie/thee/fris elkaar te ontmoeten.

 

Geplaatst op 24 May 2017

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen