Week van gebed 2017

Dit jaar is de week van gebed van 15 tot 22 januari. Het doel van deze week is dat we ons als christenen met elkaar verbonden weten en ons verootmoedigen. De Hervormde Gemeenten van Middelharnis en Sommelsdijk hebben samen met de GKV van Middelharnis een samenkomst voorbereid op woensdag 18 januari van 19.30 tot 20.30 uur. Deze bijeenkomst, die wordt gehouden in de Hervormde Kerk van Middelharnis, zal in het teken staan van het thema ‘verzoening’ met als motto: ‘jouw hand mijn glimlach’. Naast samenzang en meditatie zal het gebed voor en met elkaar een belangrijke plaats innemen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten achter in de kerk onder het genot van koffie/thee.

De week van gebed is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken en beoogt de eenheid onder christenen te benadrukken. Dit jaar zal de gebedsweek in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.

Geplaatst op 10 January 2017

*alle velden zijn verplicht*

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen