Zending wereldwijd

De GZB opnemen in uw testament?

Sofia, een oudere dame uit Namibië, heeft enorm genoten van het Bijbels onderwijs dat ze mocht ontvangen van Willem-Henri en Ditteke den Hartog, zendingswerkers van de GZB. De blijdschap straalt uit haar ogen. Kijkt u maar eens op www.gzb.nl/sofia.

We geloven en zien dat God mensen verandert. Als mensen het Evangelie horen en begrijpen, gaan zij leven zoals God het bedoelt. Daarom zijn veel zendingswerkers hun roeping gevolgd en geven zij een deel van hun leven in dienst van de wereldkerk. Daarom gaan broeders en zusters uit partnerkerken van de GZB tot in de verste uithoeken van hun dorp, stad en land om het Evangelie te delen in woorden en met daden. Misschien steunt u dit werk al jaren. Bedankt!

Heeft u wel eens in overweging genomen om de GZB een plaats te geven in uw testament? Uit dankbaarheid voor het vele goede dat u zelf hebt ontvangen? Maar ook omdat de verkondiging van het Evangelie door moet gaan en dat uw hart heeft?

De GZB heeft een brochure met informatie over het regelen van een nalatenschap die u gratis aan kunt vragen via de www.gzb.nl. U kunt ook contact opnemen met Harry Fikse (0343 701010 of hfikse@gzb.nl). Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden die de GZB biedt. Alles geheel vrijblijvend.

Geplaatst op 5 October 2015

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen