Geef warmte tijdens de winter in Oost-Europa

Geef warmte tijdens de wintermaanden aan Oost-Europa

De gastoevoer is gehalveerd. Elektriciteit is nauwelijk te betalen. Het armste land van Europa, Moldavië, wacht een moeilijke winter. Stichting HOE helpt via de baptistengemeenten in Moldavië de kwetsbare mensen aan voedsel, medicijnen, brandhout en een bijdrage in de stookkosten. HOE helpt ook in Oekraïne. Op dit moment ontvangen elke schooldag honderden kinderen in het westen van Oekraïne een maaltijd. Voor veel kinderen is dit de plek waar ze naast onderwijs ook liefde en aandacht ontvangen. In een periode van oorlog en winter is dit ontzettend belangrijk. De leerkrachten begeleiden de kinderen, zorgen voor afleiding en bieden troost en warmte. De kinderen genieten van de soms enige (warme) maaltijd en krijgen begeleiding bij het huiswerk. Daardoor kunnen deze kinderen beter meekomen en geeft het een grotere kans voor een betere toekomst. Daarnaast wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen en gebeden en zo het evangelie gedeeld! Bijdragen aan de wintercampagne?Rekening  NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld. Vermeld hierbij ‘Wintercampagne 2022-3023’.

oost europa

Geplaatst op 28 November 2022

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen