Mooie eerste telling Kerkbalans 2022

kerkbalansIn de afgelopen weken zijn de folders en de toezeggingsformulieren voor de Actie Kerkbalans 2022 rondgebracht en weer opgehaald.

Op maandag 31 januari hebben de 25 vrijwilligers het resultaat van hun inspanning ingeleverd waarna de kerkrentmeesters aan de slag zijn gegaan om te tellen. Het totaal van de toezeggingen en de contanten komt uit op het mooie bedrag van € 100.000. Dat is gelijk aan de eerste telling van vorig jaar, terwijl er vanwege vertraging door corona-perikelen nog toezeggingen binnenkomen.

We zijn blij dat de eerste telling zo’n mooie opbrengst laat zien. Daarmee mag dit jaar onder Gods zegen het werk in de gemeente ook worden gesteund en voortgang vinden.

Als u geen antwoordstrook inleverde, maar wel hebt beloofd uw bijdrage over te zullen maken dan rekenen wij daar natuurlijk op. Als de envelop mogelijk niet bij u werd opgehaald (misschien was u niet thuis) kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. Nieuwe folders en toezeggingsformulieren zijn bij de kerkrentmeesters te verkrijgen en staan ook in het folderrek, achter in de kerk.

De vrijwilligers ook deze keer hartelijk bedankt voor hun inzet.

Het college van kerkrentmeesters.

Bankrekeningnummer kerkrentmeesterij: NL75 INGB 0000 6224 77

Geplaatst op 3 February 2022

  • Aanmaken

Hervormd Sommelsdijk gebruikt uw gegevens alleen om te bepalen of u wel of geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website.

Inloggen